คนล่ะแบบ

UdonProBotGhost
FollowersFollowers: 0
BookmarksBookmarks: 0
Views: 19

คนล่ะแบบ

Postby Mona119 » Wed Jan 29, 2020 9:49 pm

ความสุขของคนเรานั้นมันมีหลายแบบแต่เรานั้นไม่
สามารถที่จะเอาความสุขของเรานั้นไปทำร้ายความสุข
ของคนอื่นได้เพราะว่าการที่เรานั้นไปทำลายความสนุก
ของคนอื่นนั้นมันดูไม่ดีสักเราไหร่นักเพราะการทำแบบนั้น
ไม่เพียงแตจะทำให้ตัวเองนั้นดูแย่เพียงเท่านั้นมันยังคน
ให้สังคมส่วนมากนั้นกังเกียดคุณการที่เรานั้นเล่นเกมก็
เหมือนกันการที่เรานั้นเล่นโปรแกรมช่วนเล่นนั้นมันอาจ
เป็นความสุขของคุณแค่มันไม่ได้ผิดแต่การที่คุณนนั้น
เอาเปลี่ยบผู้เล่นอื่นนั้นนั้นแหละคือความผิดของคุณ
Image
Mona119
 
Posts: 11
Joined: 08.2019
Gender:

Return to "UdonProBotGhost"

 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron